Paratriatlon

U sklopu Triatlon kluba Pula možete se priključiti programima treninga za osobe s posebnim potrebama i u program paratriatlona.
U sklopu programa pod stručnim nadzorom i vodstvom raditi će se na:

  • Usvajanju i usavršavanju osnovnih motoričkih kretnji
  • Svladavanju straha od vode i učenje osnovnih elemenata plivačke tehnike
  • Unapređenje zdravlja aktivnim načinom života
  • Usavršavanju radnih navika
  • Socijalizaciji

Ovisno o potrebama i željama korisnika, programi Vaših treninga biti će individualizirani